Stb. 2008, 475 Kiesrecht Antillianen en Arubanen voor Europees Parlement

Wet van 30-10-2008, Stb. 2008, 475

Wet tot wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn.

De wetswijziging bereidt het kiesrecht in Nederland voor de leden van het Europees Parlement uit tot alle Nederlanders die op de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn. Aanleiding tot deze wetswijziging is het door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de Afdeling bestuursrechtspraak geconstateerde ongerechtvaardigde onderscheid tussen Nederlanders die hun woonplaats hebben in een derde land en Nederlanders die op Aruba of de Nederlandse Antillen woonachtig zijn. De Kieswet regelt namelijk dat eenieder met de Nederlandse nationaliteit, ongeacht diens woonplaats, kiesrecht heeft, behalve de Nederlander die ingezetene is van de Nederlandse Antillen of Aruba en niet 10 jaar in Nederland heeft gewoond. Dit in de wet neergelegde verschil wordt door deze wijziging weggenomen. Op basis van het wetsvoorstel kan de Nederlander die op de dag van de kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats heeft op de Nederlandse Antillen of Aruba een verzoek tot registratie indienen en zodoende stemrecht hebben voor de verkiezingen in Nederland voor de leden van het Europees Parlement op dezelfde wijze als Nederlanders die in derde landen verblijven. Hij stemt dan per post of via internet.

Inwerkingtreding 21-11-2008

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.