Stb. 2008, 159 Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening

Besluit van 25-4-2008, Stb. 2008, 159

Besluit houdende wijzigingen van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening.

Deze amvb vormt een aanvulling op de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Invoeringswet Wro). In de Invoeringswet Wro zijn de wijzigingen opgenomen in de bestaande wetten die noodzakelijk zijn in verband met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening. Het betreft onder andere de Woningwet, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. In de Invoeringswet Wro zijn ook wijzigingen opgenomen van de Wro zelf alsmede van de Wet voorkeursrecht gemeenten. De wijzigingen in voornoemde wetten noodzaken tot wijzigingen van op die wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen zijn in dit besluit opgenomen. Zie verder ook de rubriek wetgeving van de vorige aflevering.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.