Stb. 2006, 193 Internationale kinderbescherming

Besluit van 7 april 2006, Stb. 2006, 193

Besluit tot vaststelling van inwerkingtreding van Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.

De uitvoeringswet van het nieuwe Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (Stb. 2006, 123) geeft uitvoering aan het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen. Ook geeft het uitvoering aan de Verordening (EG) nr.2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1347/2000 (PbEU 2003, L 338). Ook wordt voorzien in een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Uitvoeringswet EG-executieverordening. Voor de uitvoering van de verordening zijn grotendeels dezelfde wettelijke voorzieningen noodzakelijk als voor de uitvoering van het verdrag. Het ligt dan ook voor de hand beide in één wet te regelen.

Inwerkingtreding 1-5-2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.