Stb. 2009, 40 Instelling tribunaal

Wet van 29-12-2008, Stb. 2009, 40

Wet verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007.

De vormgeving en inhoud van deze wet zijn gebaseerd op de Uitvoeringswet Joegoslaviëtribunaal en deels, betreffende de doorvoer van verdachten en andere personen, op de Uitvoeringswet Speciaal Hof voor Sierra Leone. Een belangrijk verschil met de Uitvoeringswet van het Joegoslaviëtribunaal is dat deze uitvoeringswet geen bepalingen kent ten aanzien van de tenuitvoerlegging van straffen. Nederland heeft immers als voorwaarde gesteld dat de tenuitvoerlegging van straffen niet in Nederland geschiedt. De afwezigheid van een juridische basis voor de tenuitvoerlegging van straffen is een belangrijk objectief argument om een eventueel (klemmend) beroep van het Speciaal Tribunaal dan wel de Verenigde Naties op Nederland om, in weerwil van de gemaakte afspraken, toch in te stemmen met de tenuitvoerlegging van straffen, niet te honoreren.

Inwerkingtreding 6-2-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.