Stb. 2009, 303 Inning partneralimentatie

Wet van 2-7-2009, Stb. 2009, 303

Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie.

Specifiek betreft het hier de inning van partneralimentatie nu voor de inning van kinderalimentatie al de adequate interventie van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan worden ingeroepen, als de onderhoudsplichtige in gebreke blijft. Bij de uitwerking van de voorgenomen verbetering van de effectuering van alimentatieverplichtingen tussen ex-partners, is goede nota genomen van de huidige regeling terzake van inning van kinderalimentatie door tussenkomst van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (art.1:408 BW). In het belang van de alimentatiegerechtigde is het naar het oordeel van het kabinet wenselijk en noodzakelijk dat inning van partneralimentatie op gelijke wijze kan plaatsvinden. De regering onderschrijft nog steeds het uitgangspunt dat betaling van partneralimentatie evenals kinderalimentatie in beginsel dient te gebeuren op vrijwillige basis aan de direct betrokkenen. Blijft de alimentatieplichtige echter in gebreke, dan is het voor de effectuering van deze verplichting van belang dat de alimentatiegerechtigde een beroep kan doen op een laagdrempelige en kosteloze instantie die over de middelen beschikt om de (vrijwillige) betaling (weer) op gang te brengen. Daarmee wordt ook het algemeen maatschappelijk belang van behoorlijke nakoming van alimentatieverplichtingen gewaarborgd. In verband daarmee wordt de inningsbevoegdheid van het LBIO, zoals uitgewerkt in art. 1:408 BW, uitgebreid met partneralimentatie.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 18-7-2009, Stb. 2009, 315

Inwerkingtreding

De Wet houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (Stb. 2009, 303) is in werking getreden op 1 augustus 2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.