Stb. 2008, 435 Informatiebevoegdheid gerechtsdeurwaarders

Wet van 30-10-2008, Stb. 2008, 435

Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag.

De wetswijziging maakt het mogelijk dat het exploot van derdenbeslaglegging op elektronische wijze wordt gedaan. Voorts opent het de mogelijkheid voor deurwaarders om in voorkomende gevallen informatie te verkrijgen van een door de Minister van Justitie aan te wijzen bestuursorgaan - dat zal zijn: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) - omtrent personen en instanties die aan een schuldenaar periodieke betalingen (lonen, uitkeringen) verrichten.

De wijziging van de informatiebevoegdheid van gerechtsdeurwaarders in die zin dat een gerechtsdeurwaarder zich tot het UWV kan richten om te achterhalen wie de werkgever van de schuldenaar is, bevordert de doelmatigheid van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten in algemene zin. Het zal niet langer nodig zijn voor een schuldeiser om, wanneer niet volgens de huidige informatiemiddelen is te achterhalen wie de werkgever van de schuldenaar is, daartoe een handelsinformatiebureau in te schakelen.

Inwerkingtredingsbesluit van 8-6-2009, Stb. 2009, 242

Inwerkingtreding

De wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag (Stb.2008, 435) is in werking getreden met ingang van 1 juli 2009. De wetswijziging maakt het mogelijk dat het exploot van derdenbeslaglegging op elektronische wijze wordt gedaan. Voorts wordt het mogelijk voor deurwaarders om in voorkomende gevallen informatie te verkrijgen van een door de Minister van Justitie aan te wijzen bestuursorgaan - dat zal zijn: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) - omtrent personen en instanties die aan een schuldenaar periodieke betalingen (lonen, uitkeringen) verrichten. De wijziging van de informatiebevoegdheid van gerechtsdeurwaarders in die zin dat een gerechtsdeurwaarder zich tot het UWV kan richten om te achterhalen wie de werkgever van de schuldenaar is, moet de doelmatigheid bevorderen van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten in algemene zin. Het zal niet langer nodig zijn voor een schuldeiser om, wanneer niet volgens de huidige informatiemiddelen is te achterhalen wie de werkgever van de schuldenaar is, daartoe een handelsinformatiebureau in te schakelen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.