Stb. 2009, 79 Informatie over complexe financiële producten of hypotheken

Inwerkingtredingsbesluit van 7-2-2009, Stb. 2009, 79

Artikel 58 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen is op 16 maart 2009 in werking getreden.

Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product of hypothecair krediet moet een bemiddelaar een consument informatie verschaffen over de hoogte van de provisie, de afsluitprovisie, het jaarlijkse bedrag aan doorlopende provisie en het aantal termijnen daarvan die de desbetreffende aanbieder rechtstreeks of middellijk zal betalen in verband met het complexe product of het hypothecair krediet. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst zonder tussenkomst van een bemiddelaar inzake een complex product of hypothecair krediet moet een aanbieder een consument informatie geven over het feit dat hij kosten maakt ten behoeve van de distributie met inbegrip van het adviseren en dat deze kosten onderdeel uitmaken van de prijs van het complexe product of hypothecair krediet of verwerkt kunnen zijn in het rentepercentage. De Autoriteit Financiële Markten kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de bedoelde informatie wordt geformuleerd of gepresenteerd.

Inwerkingtreding 16 maart 2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.