Indexering griffierechten

Besluit van 14-1-2003, Stb. 2003, 20

Besluit tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele ander wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten).

De griffierechten in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet op de Raad van State, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de rechtsbijstand en de tarieven in de Wet tarieven in burgerlijke zaken worden verhoogd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie vanaf 31 december 2000 tot en met 31 augustus 2002 is gestegen. Het percentage waarmee elk bedrag aan griffierecht en vastrecht verhoogd wordt is 6,35%. Uitgangspunt bij het overgangsrecht is dat, indien op de dag waarop dit besluit in werking is getreden (nl. 1 februari 2003) een griffierecht verschuldigd is, het oude recht (lees: het lagere griffierecht) van toepassing is. Dat betekent ook dat ingeval van een kostenveroordeling alleen het griffierecht dat daadwerkelijk is betaald, in rekening zal worden gebracht.Wordt vervolgens hoger beroep ingesteld, dan wordt daarvoor het nieuwe recht gehanteerd. Bij bestuursrechtelijke zaken wordt bepaald dat ten aanzien van besluiten die (uiterlijk) op de dag van inwerkingtreding van dit besluit bekendgemaakt zijn en waartegen bij een administratieve rechter (zie artikel 1:4 Awb) nog tijdig in beroep kan worden gekomen, het oude recht van toepassing blijft. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen ten aanzien van het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van een administratieve rechter.

Inwerkingtreding 1-2-2003.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.