Stb. 2007, 383 Implementatie richtlijn ecodesign

Wet van 27-9-2007, Stb. 2007, 383

Wet tot implementatie van de EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten.

Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer krijgt er een nieuwe titel ‘De EG –richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten’ bij. In deze nieuwe titel 9.4 wordt een grondslag gelegd voor een algemene maatregel van bestuur met eisen aan het ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten. Het voorstel implementeert de EG-richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten.

De richtlijn beoogt een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling door de energie-efficiëntie van energieverbruikende producten te vergroten. Het gaat daarbij om verbeteringen aan producten die een duidelijk milieueffect hebben en die potentieel zijn te verbeteren zonder buitensporige kosten. Voorbeelden zijn onder meer cv-ketels, boilers, gasgeisers, computers, kantoorapparatuur en straatverlichting. De fabrikant heeft een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen. De staat is verplicht tot markttoezicht en moet in dit kader informatie uitwisselen met andere landen.

Inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 9-10-2007, Stb. 2007, 389

Inwerkingtreding

De implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten (Stb. 2007, 383) is op 24 oktober 2007 in werking getreden.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.