Stb. 2006, 189 Implementatie EG-richtlijn projectgebonden Kyoto-mechanismen

Wet van 22 maart 2006, Stb. 2006, 189

Implementatiewet van de EG-richtlijn inzake projectgebonden Kyoto-mechanismen.

De richtlijn verbreedt de handel in broeikasgasemissierechten door ook de handel in zogeheten Kyoto-rechten aan het systeem te koppelen. Kyoto-rechten bestaan uit emissiereducties in landen die partij zijn bij het Kyoto-protocol, maar die geen plicht tot emissiereductie hebben. Het gaat daarbij voornamelijk om emissiereducties in ontwikkelingslanden als China en India.

De wijziging van de Wet milieubeheer maakt het mogelijk dat emissiereducties uit Kyoto-projecten gebruikt kunnen worden ter voldoening aan de emissienorm die geldt in het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten. Hoofdstuk 16 heeft daartoe twee nieuwe bepalingen gekregen, art. 16.37a en 16.37b. Daarnaast staan nu in de Wet milieubeheer minimumeisen geformuleerd die in Nederland gehanteerd worden bij het verlenen van instemming met deelname aan Kyoto-projecten, vertaald in een nieuwe afdeling 16.2.7, getiteld: Instemming met deelname aan projectactiviteiten. Tijdens de parlementaire behandeling is bij nota van wijziging de mogelijkheid geschrapt om instemming met deelname aan Kyoto-projectactiviteiten te onthouden in geval van ‘gerede twijfel omtrent de betrouwbaarheid van de projectdeelnemer’ (het voorgestelde art. 16.46b lid 5 onder c van de Wet milieubeheer).

Inwerkingtreding nader bij kb te bepalen.

Wet van 21 april 2006, Stb. 2006, 213

Besluit tot inwerkingtreding van de Implementatiewet van de EG-richtlijn inzake projectgebonden Kyoto-mechanismen.

De richtlijn verbreedt de handel in broeikasgasemissierechten door ook de handel in zogeheten Kyoto-rechten aan het systeem te koppelen. Kyoto-rechten bestaan uit emissiereducties in landen die partij zijn bij het Kyoto-protocol, maar die geen plicht tot emissiereductie hebben. Het gaat daarbij voornamelijk om emissiereducties in ontwikkelingslanden als China en India.

Inwerkingtreding 1 mei 2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.