Stb. 2009, 389 Implementatie dienstenrichtlijn in AMvB’s

Besluit van 4-9-2009 Stb. 2009, 389

Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG.

Op 28 december 2006 is de Europese dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt) in werking getreden. Deze richtlijn moet binnen drie jaar geïmplementeerd zijn. Dit besluit maakt deel uit van de wettelijke maatregelen die Nederland daartoe treft. Het voorziet in de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het beleidsterrein van VROM. De wijzigingen in dit besluit hebben in de meeste gevallen betrekking op het opnemen van een clausule van wederzijdse erkenning voor normen, certificaten of accreditaties uit andere lidstaten van de Europese Unie.

Andere wijzigingen die met dit besluit worden doorgevoerd hebben onder andere betrekking op: het laten vervallen van de eis dat een dienstverrichter moet beschikken over rechtspersoonlijkheid; bepalingen op grond waarvan personen of instellingen worden aangewezen of geaccepteerd; in deze gevallen ontbreken in de regelgeving de criteria en voorwaarden op grond waarvan personen of instellingen worden aangewezen of geaccepteerd, hetgeen in strijd is met artikel 10, tweede lid, van de dienstenrichtlijn; de verplichting een merkteken te voeren terwijl daar geen noodzaak toe bestaat; het gelijkstellen van een inschrijving in een register uit een andere lidstaat van de Europese Unie aan een inschrijving in het handelsregister.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.