Stb. 2005, 247 IJzeren Rijn

Wet van 12 mei 2005, Stb 2005, 247

Wet houdende goedkeuring van het op 22/23 juli 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake arbitrage betreffende de spoorlijn 'IJzeren Rijn' (Trb. 2003, 138).

Eind jaren negentig heeft België met een beroep op het Tractaat tussen Nederland en België van 1839 verzocht om reactivering van het Nederlandse deel van de spoorweg tussen Antwerpen en Duitsland, die bekend staat onder de naam ‘IJzeren Rijn'.

De spoorlijn kwam in 1879 klaar en is met wisselende intensiteit gebruikt, de laatste tijd steeds minder. Het reactiveren van de lijn leidt tot diverse geschillen tussen Nederland en België (milieu, kosten). Het verdrag regelt arbitrage tussen beide landen over deze geschillen door een Arbitragetribunaal onder auspiciën van het Permanente Hof voor Internationale Arbitrage.

De IJzeren Rijn is een spoorverbinding die loopt tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Via Budel - Weert - Roermond loopt zij over Nederlands grondgebied. De spoorverbinding werd in 1879 voltooid en is in 1991 in onbruik geraakt. België wil de lijn weer in ere herstellen. Op grond van het Scheidingsverdrag uit 1839 tussen Nederland en België heeft België een recht op doortocht en is Nederland verplicht mee te werken aan reactivering van het tracé. Beide landen verschillen van mening over hoe de aanzienlijke kosten die dit meebrengt, verdeeld moeten worden. Om duidelijkheid hiervoor te verkrijgen hebben zij in juli 2003 een overeenkomst gesloten om hun geschil aan bindende arbitrage te onderwerpen. Een arbitragetribunaal onder auspiciën van het Permanent Hof van Internationale Arbitrage heeft op 24 mei uitspraak gedaan. Het Tribunaal bestond uit vijf personen, drie rechters in het Internationaal Gerechtshof en twee hoogleraren. België had rechter Bruno Simma en prof. Guy Schrans aangewezen als arbiters, Nederland rechter Peter Tomka en prof. Alfred Soons (UU). De arbiters benoemden op 22 september 2003 Rosalyn Higgins tot voorzitter.

Inwerkingtreding 20 mei 2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.