Stb. 2006, 452 Huurprijzen woonruimte en beheer sociale huursector

Besluit van 25-9-2006, Stb. 2006, 452

Besluit houdende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit beheer sociale-huursector (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007).

Met het voorstel worden de volgende elementen van de modernisering van het huurbeleid vormgegeven: de maximale huurprijsgrens wordt met 10% verhoogd indien de woning valt in het overgangssegment als bedoeld in artikel 7:247a van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt niet voor zittende huurders met huurtoeslag; de grenswaarden per gebied of per gemeente voor het overgangs- en geliberaliseerde segment worden vastgesteld; in het woningwaarderingsstelsel worden de elementen woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties vervangen door een waardering op basis van de krachtens de Wet WOZ geldende waarde; de huursombegrenzing van artikel 15a van het Bbsh zal niet (meer) gelden voor woningen waarvoor een huurovereenkomst geldt als bedoeld in artikel 247, eerste, tweede of derde lid, van Boek 7 van het BW (geliberaliseerde huurovereenkomsten), artikel 247a, eerste lid, van dat boek (overgangssegment) of artikel 247 van dat boek, zoals dat artikel laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van de Wet modernisering huurbeleid 2007 ('oude' geliberaliseerde huurovereenkomsten).

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.