Stb. 2008, 567 Hogere uitkering en herbeoordeling arbeidsongeschikten

Wet van 20-12-2007, Stb. 2007, 567

Wet tot wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikten worden verhoogd van 70% naar 75%. Deze verhoging van het uitkeringspercentage betekent dat bij volledige arbeidsongeschiktheid de WAO-uitkering stijgt naar 75% van het (vervolg)dagloon en de WAZ- of Wajong-uitkering naar 75% van de grondslag. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WAO, hebben de verhoging van de WAO-uitkeringen niet kunnen voorzien. Deze verhoging zal daarom door het UWV aan hen worden vergoed. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens van degenen die – in het kader van de eenmalige herbeoordelingsoperatie – worden herbeoordeeld met het op 18 augustus 2004 aangepaste Schattingsbesluit (Stb. 2004, 34), verlaagd van 50 naar 45 jaar. Daartoe is het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidwetten in die zin gewijzigd dat het 'oude’ Schattingsbesluit per 22 februari 2007 weer van toepassing is op de uitkering van degenen die voor of op 1 juli 1959 zijn geboren. Als gevolg van die wijziging dienen arbeidsongeschikten die zijn geboren tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1959 te worden herbeoordeeld op basis van het 'oude’ Schattingsbesluit. Van deze groep is reeds een deel vóór 22 februari 2007 herbeoordeeld op basis van het aangepaste Schattingsbesluit. De nieuwe regeling bepaalt dat het UWV hen - met uitzondering van de volledig arbeidsongeschikten - ambtshalve zal herbeoordelen op basis van het 'oude’ Schattingsbesluit. Deze ambtshalve herbeoordeling wordt uitgevoerd met de meest recente (medische) gegevens uit het dossier van de betrokkene waarover het UWV beschikt, tenzij de betrokkene om een nieuwe medische keuring verzoekt, en heeft terugwerkende kracht tot en met 22 februari 2007. De ambtshalve herbeoordeling kan ertoe leiden dat het arbeidsongeschiktheidspercentage per 22 februari 2007 is toegenomen. Dit kan betekenen dat de betrokkene in een hogere arbeidsongeschiktheidsklasse moet worden ingedeeld of dat diens uitkering moet worden heropend.

Inwerkingtreding 28-12-2007 met deels terugwerkende kracht tot en met 1-7-2007 en tot en met 22-2-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.