Stb. 2004, 211 Heffing op blanco cd

Wet van 13-5-2004, Stb. 2004, 211

Wet tot aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers.

In art 16c-16g van de Auteurswet is een vergoeding geregeld in de vorm van een heffing op blanco audio- en videobanden en opneembare audio-cd's. De verplichting tot vergoeding rust nu nog alleen op de fabrikant of importeur. In het jaar 2000 bleek echter over zo'n 25% van de omzet geen heffing afgedragen te zijn. Als de incasso-organisatie tot de conclusie komt dat naar alle waarschijnlijkheid geen vergoeding voor blanco beeld- en geluidsdragers betaald is, heeft zij onvoldoende mogelijkheden om dit te kunnen vaststellen en dan alsnog tot incasso van de vergoeding te komen. Bij de huidige inrichting van de wettelijke regeling heeft de incasso-organisatie slechts met de importeur of de fabrikant te maken. Met de verkoper heeft zij volgens de wet geen relatie. Deze is niet op zichzelf tot opgave of tot betaling verplicht, noch is hij op zichzelf verplicht informatie te verschaffen over de herkomst van zijn waren of anderszins mee te werken om degene die wel betalingsplichtig is op te sporen. Dat betekent ook dat het de verkoper gemakkelijk gemaakt wordt om te profiteren van niet-naleving van de wettelijke regeling door een fabrikant of importeur. In de wet is daarom nu een betalingsverplichting van de verkoper opgenomen als een subsidiaire verplichting. Primair blijft de betalingsverplichting liggen bij de fabrikant of de importeur.

Inwerkingtreding op een nader te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 3-8-2004, Stb. 2004, 392

Inwerkingtreding

De Wet houdende aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers (Wet van 13-5-2004, Stb. 2004, 211) is in werking getreden op 1 september 2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.