Stb. 2009, 428 Harmonisatie octrooirecht

Inwerkingtredingsbesluit van 15-10-2009 Stb. 2009, 428

Inwerkingtreding

Besluit van 15 oktober 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen A, F, I, J, onder 1, 2 en 4, K, N, X, Z, AA van de Rijkswet van 17 november 2005, houdende goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64) (Stb. 2006, 22).

Met deze inwerkingtreding vindt het Verdrag inzake octrooirecht daadwerkelijk toepassing in Nederland en de Nederlandse Antillen. Met de inwerkingtreding van de genoemde onderdelen is de onderhavige rijkswet volledig in werking. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 1 april 2010 om de gebruikers gelegenheid te geven hun bedrijfsvoering aan te passen.

Met het Verdrag inzake octrooirecht wordt een stap gezet met betrekking tot de harmonisatie van het formele octrooirecht. Het verdrag moet leiden tot een efficiënter octrooisysteem door internationale standaardisatie en door het afbouwen van de in bepaalde landen bestaande overvloed aan formaliteiten. Dit moet leiden tot een kostenbesparing bij het aanvragen van octrooien in verschillende landen. Tevens beoogt dit verdrag een vergroting van de rechtszekerheid voor de gebruikers van het octrooisysteem. Het Talenprotocol leidt tot het achterwege blijven van de eis van het aanleveren van een vertaling van het volledige octrooi in het Nederlands wanneer de tekst in het Engels is opgesteld en het Herzieningsverdrag EOV behelst een beter op de actuele behoeften aansluitend octrooisysteem. De toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de drie bovengenoemde verdragen alsmede implementatie daarvan in de Rijksoctrooiwet 1995 moet een stimulans zijn voor de innovatie in ons land. Tevens wordt de Nederlandse Antillen en Aruba de mogelijkheid geboden om het EOV te bekrachtigen en zo de innovatie op hun grondgebied te stimuleren.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-4-2010

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.