Stb. 2004, 342 Handhavingsafspraken met Tunesië en Marokko

Wet van 30-6-2004, Stb. 2004, 342

Wet tot goedkeuring van handhavingsverdragen met Marokko en Tunesië.

Op grond van de Wet beperking export uitkeringen kunnen uitkeringen slechts worden geëxporteerd als met het desbetreffende land een verdrag is afgesloten dat handhavingsbepalingen bevat. Deze handhavingsbepalingen vormen de juridische basis voor de informatieverstrekking van buitenlandse instellingen en organen aan de Nederlandse uitvoeringsinstellingen, en de controle en verificatie van die gegevens. Met Marokko zijn deze handhavingsafspraken vastgelegd in een wijzigingsverdrag van het reeds bestaande socialezekerheidsverdrag uit 1972 en een daarbijbehorend administratief akkoord. Met Tunesië is in 1978 een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. De handhavingsafspraken die naar aanleiding van de Wet beperking export uitkeringen zijn gemaakt, zijn vastgelegd in een afzonderlijk protocol dat een integrerend onderdeel uitmaakt van het verdrag. Daarnaast bleek de aanpassing van het bestaande verdrag met Tunesië noodzakelijk. Deze handhavingsafspraken met Marokko en Tunesië zijn erop gericht om verificatie en controle mogelijk te maken ten aanzien van de volgende aspecten van de socialeverzekeringswetten: identiteit (geldt voor alle socialeverzekeringswetten), in leven zijn (geldt voor alle socialeverzekeringswetten), leefvorm (geldt voor de ANW en de AOW), inkomen van de betrokkene (geldt voor de ANW, de WAO en de WAZ), inkomen van de partner (geldt voor de AOW), samenloop van uitkeringen (geldt voor de ANW, de WAO en de WAZ), arbeidsongeschiktheid (geldt voor de ANW, de WAO en de WAZ), bestaan/leeftijd/inkomen/onderwijs van het kind (geldt voor de AKW).

Het administratief akkoord met Marokko voorziet tevens in afspraken over de controle en verificatie van aspecten die samenhangen met het recht op een bijstandsuitkering. Bovendien is de positie van de Nederlandse attaché voor sociale zaken in Marokko van een juridische basis voorzien waar het zijn taken in de rechtshandhaving betreft. Voorts heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de bevoegdheid onafhankelijke artsen in te schakelen bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van in Marokko wonende gerechtigden op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Inwerkingtreding 21-7-2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.