Stb. 2007, 334 Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Besluit van 5-9-2007, Stb. 2007, 334

Besluit houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is op 10 april 2007 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb.2007, 125). Deze wet vervangt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en bevat een hernieuwde implementatie van de gewasbeschermings- en de biocidenrichtlijn. Het besluit bevat een geheel vernieuwde indeling van hetgeen in de onder de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 bestaande algemene maatregelen van bestuur was neergelegd en voorziet in de delegatiebepalingen die nodig zijn om te voorzien in één ministeriële regeling: de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Van de 58 besluiten en ministeriële regelingen onder de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 blijven slechts twee regelingen bestaan. Het besluit geeft een regeling van het college gewasbeschermingsmiddelen en biociden; de toelating; handel en gebruik en de handhaving.

Inwerkingtreding op hetzelfde tijdstip als de wet.

Wet van 13-9-2007, Stb. 2007, 338

Wet tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden.

Naar aanleiding van twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 4 mei 2007 wordt het overgangsrecht van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden gewijzigd.

De uitspraken leiden potentieel tot het niet meer mogen gebruiken van meer dan de helft van het aantal in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden (850 op een totaal van 1482 in 2006). De uitspraken hebben niet alleen betrekking op landbouwkundige middelen, maar raken vele vormen van bedrijvigheid en dienstverlening zoals de bestrijding van ratten- en muizenplagen, het desinfecteren van ziekenhuizen, koelwatersystemen en zweminrichtingen, de bestrijding van ziekteverwekkers bij de bereiding van voeding, de bestrijding van allerlei ongedierte bij particulieren zoals (huisstof)mijten, vliegen en muggen, conservering van metaalbewerkingsvloeistoffen en verfmiddelen in de industrie, en coating van schepen. In het licht van de uitspraken van het College van Beroep van het bedrijfsleven is gebleken dat met name artikel 122 van de wet aanpassing behoeft. Dit artikel bevat namelijk geen voorschrift inzake de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen of biociden bij of krachtens de wet hetgeen de uitspraken wel verlangen. Om zeker te stellen dat het gehele overgangsrecht dat in hoofdstuk 9 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is opgenomen aan de jurisprudentie voldoet, worden verder de belangrijkste overwegingen van het Hof van Justitie geheel overgenomen in een nieuw artikel.

Inwerkingtreding op hetzelfde tijdstip als de wet.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.