Stb. 2004, 239 Geslachtsnaamwijziging

Besluit van 25-5-2004, Stb. 2004, 239

Besluit tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging.

Voor kinderen die naast de Nederlandse nationaliteit de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebben, kan wijziging van de geslachtsnaam worden gevraagd in de naam die zij volgens het recht van die andere staat hebben. Ook voor kinderen die naast de Nederlandse nationaliteit de nationaliteit van een niet-lidstaat van de Europese Unie hebben, kan wijziging van de geslachtsnaam worden gevraagd indien het bezit van verschillende geslachtsnamen hen belemmert om vrij te reizen en te verblijven binnen de Europese Unie. Dat is de kern van de wijziging van het Besluit geslachtsnaamwijziging, dat op 9 juni 2004 in werking is getreden.

De wijziging is gebaseerd op een uitspraak van 2 oktober 2003 van het Hof van Justitie EG (zie NJB 2003/43/p. 2258). Het Hof oordeelde in een zaak tussen een Spaans-Belgisch echtpaar en België dat de bepalingen over het discriminatieverbod op grond van nationaliteit en het burgerschap van de Unie meebrengen dat, als kinderen naast de nationaliteit van de EG-lidstaat waar zij verblijven, de nationaliteit van een andere EG-lidstaat bezitten, het mogelijk moet zijn hun geslachtsnaam te doen wijzigen in de afwijkende naam die zij naar het recht van de andere lidstaat zouden hebben. De kinderen waren in België geboren en waren door de ambtenaar van de burgerlijke stand conform het Belgisch recht ingeschreven met de achternaam van hun vader, Garcia Avello. De ouders hadden gevraagd de achternaam te wijzigen in Garcia (eerste achternaam vader) Weber (achternaam moeder), de gebruikelijke wijze van naamgeving volgens het Spaanse recht.

De naamstelsels van landen zoals Spanje en Portugal wijken in belangrijke mate af van ook het Nederlandse stelsel. Wordt een kind in Nederland geboren en heeft het zowel de Nederlandse als de Spaanse nationaliteit, dan wordt de naam naar Nederlands recht vastgesteld. Het krijgt dan de naam van de vader, tenzij (voor het eerste kind) is gekozen voor de naam van de moeder. Eenzelfde kind zou naar Spaans recht een samengestelde naam krijgen, bestaande uit het eerste deel van de naam van de vader en het eerste deel van de naam van de moeder. De nieuwe bepaling in het Besluit voorziet in de mogelijkheid om de in Nederland toegekende naam te laten wijzigen in de naam naar Spaans recht.

Inwerkingtreding 9 juni 2004.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.