Stb. 2004, 209 Genetisch gemodificeerde organismen

Besluit van 26-4-2004, Stb. 2004, 209

Besluit tot wijziging van het Besluit gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen houdende regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (uitvoering richtlijn nr. 2001/18).

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van richtlijn nr. 2001/18 en het gewijzigde Besluit ggo betreffen de procedure voor een vergunning voor het in de handel brengen dat nu is uitgeschreven in het Besluit ggo; de expliciete verankering van het voorzorgprincipe; een verdergaande uitwerking van o.m. het doel, de uitgangspunten, de methode en de informatievereisten van de risicobeoordelingen voor introductie in het milieu (verdere harmonisatie en rechtsgelijkheid voor aanvragers uit verschillende lidstaten); verfijningen in de procedures voor aanvragen om vergunning, voor introductie in het milieu voor overige doeleinden en voor het in de handel brengen als product of in producten; bepalingen voor de etikettering van ggo's; introductie van de verplichting van de vergunninghouder tot monitoring van ggo's als product of in producten na toelating tot de markt en bepalingen t.a.v. het vervoer van genetische gemodificeerde micro-organismen.

Inwerkingtreding 1-6-2004.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.