Stb. 2006, 531 Geluidhinder en veehouderij

Wet van 5-10-2006, Stb. 2006, 531

Wet met regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven.

De wet stelt regels omtrent de geurhinder die afkomstig is van veehouderijen. Deze regels dient het bevoegd gezag bij beslissingen op aanvragen om een milieuvergunning in acht te nemen. De wet behelst de regeling van een landsdekkend beoordelingskader met regels voor de ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. De gemeenteraad wordt bevoegd lokale afwegingen te maken omtrent de te accepteren geurbelasting en in afwijking van de landelijk ten hoogste toegestane geurbelasting bij verordening een andere waarde of afstandsnormering vast te stellen. Belangrijke inhoudelijke wijziging is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom en concentratie- en niet-concentratiegebieden. Deze nieuwe 'stankwet' komt in plaats van de stankwet voor de reconstructiegebieden en drie stankhandreikingen en geldt voor heel Nederland. De wet betekent een vereenvoudiging van het systeem en vervangt de ingewikkelde stankregelgeving met bijbehorende stankcirkels. De wet regelt ook hoe om te gaan met voormalige agrarische bedrijfswoningen. Stopt momenteel een veehouder met boeren, dan krijgt de voormalige bedrijfswoning automatisch de status van gewone 'burgerwoning' met het bijbehorende recht op zo min mogelijk stankoverlast. Met als consequentie dat de andere boerenbedrijven in de buurt van deze woning rekening moeten houden met de stankoverlast die ze veroorzaken. Ook hier geeft de wet ruimte voor maatwerk. De gemeente mag zelf bepalen welke 'bescherming' de voormalige bedrijfswoning moet krijgen, die van een burgerwoning of van een bedrijfswoning.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 12-12-2006, Stb. 2006, 671

Inwerkingtreding

De Wet geurhinder en veehouderij (Stb. 2006, 531) is in werking getreden op 1 januari 2007.

De wet stelt regels omtrent de geurhinder die afkomstig is van veehouderijen. Deze regels dient het bevoegd gezag bij beslissingen op aanvragen om een milieuvergunning in acht te nemen. De wet behelst de regeling van een landsdekkend beoordelingskader met regels voor de ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. De gemeenteraad wordt bevoegd lokale afwegingen te maken omtrent de te accepteren geurbelasting en in afwijking van de landelijk ten hoogste toegestane geurbelasting bij verordening een andere waarde of afstandsnormering vast te stellen. Belangrijke inhoudelijke wijziging is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom en concentratie- en niet-concentratiegebieden. Deze nieuwe ; stankwet' komt in plaats van de stankwet voor de reconstructiegebieden en drie stankhandreikingen en geldt voor heel Nederland. De wet betekent een vereenvoudiging van het systeem en vervangt de ingewikkelde stankregelgeving met bijbehorende stankcirkels. De wet regelt ook hoe om te gaan met voormalige agrarische bedrijfswoningen. Stopt momenteel een veehouder met boeren, dan krijgt de voormalige bedrijfswoning automatisch de status van gewone 'burgerwoning' met het bijbehorende recht op zo min mogelijk stankoverlast. Met als consequentie dat de andere boerenbedrijven in de buurt van deze woning rekening moeten houden met de stankoverlast die ze veroorzaken. Ook hier geeft de wet ruimte voor maatwerk. De gemeente mag zelf bepalen welke 'bescherming' de voormalige bedrijfswoning moet krijgen, die van een burgerwoning of van een bedrijfswoning.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.