Stb. 2008, 312 Financiële-verhoudingswet

Wet van 3-7-2008, Stb. 2008, 312

Wet tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen.

De wet geeft instrumenten om vier doelen uit het Coalitieakkoord van februari 2007 te realiseren. 1. de overheid schenkt vertrouwen en werkt in dialoog met de medeoverheden; 2. bestuurlijke drukte wordt verminderd; 3. decentralisatie van taken en bevoegdheden door het Rijk en zelfstandigheid van provincies en gemeenten wordt met kracht bevorderd, o.a. door het omzetten van 50% van de specifieke uitkeringen in een bijdrage uit de algemene fondsen en door vermindering van de bestuurslasten; 4. minder 'bureaucratische’ drukte op rijksniveau.

Tot de instrumenten om deze doelen te bereiken behoort ten eerste de mogelijkheid om naast integratieuitkeringen decentralisatie-uitkeringen op te nemen in het provinciefonds en gemeentefonds. Decentralisatie-uitkeringen zijn uitkeringen ten behoeve van tijdelijk beleid en ten behoeve van beleid, waarbij nog geen termijn aan de integratie in de algemene uitkering kan worden verbonden. Daardoor kan het aantal specifieke uitkeringen flink dalen en worden de rijksregels en de bestuurslasten beperkt. In de algemene fondsen zijn uitkeringen, waarbij de termijn van opname in de algemene uitkering bekend is, opgenomen. In deze regeling krijgen deze uitkeringen een begripsnaam, integratie-uitkeringen. Daarmee wordt het onderscheid met decentralisatie-uitkeringen expliciet gemaakt. In tegenstelling tot specifieke uitkeringen is er bij decentralisatie- en integratie-uitkeringen sprake van beleids- en bestedingsvrijheid. Verder wordt het instrument 'verzameluitkering per Departement’ geïntroduceerd. In een verzameluitkering worden alle financieel geringe bedragen aan een medeoverheid opgenomen. Voorts wordt het principe van enkelvoudige informatie, controle en terugblik op deze informatie en controle in de Financiële-verhoudingswet opgenomen (zogenaamde single information, single audit en single review) en wordt meerjarige afrekening van specifieke uitkeringen en financiering van departementsoverstijgend beleid via één ministerie vergemakkelijkt. Tenslotte beschrijft de regeling ook het totale handhavingsbeleid ter zake van de informatieverstrekking door medeoverheden aan de fondsbeheerders.

Inwerkingtreding 1-8-2008

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.