Stb. 2008, 512 Financieel toezicht Antillen

Besluit van 10-11-2008, Stb. 2008, 512

Besluit houdende tijdelijke voorzieningen voor het financieel toezicht op de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten (Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten).

Ingevolge dit besluit wordt financieel toezicht ingesteld op de landsbegroting van de Nederlandse Antillen en op de begrotingen van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten. Het financieel toezicht moet tijdens de overgangsperiode naar nieuwe staatkundige verhoudingen waarborgen dat de begrotingen binnen afgesproken grenzen in evenwicht zijn en dat het totaal van geldleningen niet boven een afgesproken limiet (de rentelastnorm) uitkomt. Die grenzen en die limiet, welke zijn neergelegd in artikel 15, worden gecontroleerd bij de voorbereiding van de begroting en van wijzigingen van de begroting, bij de uitvoering en de verantwoording van de (gewijzigde) begroting en bij het betalingsverkeer. Het financieel toezicht berust bij het College financieel toezicht. Gegeven de gemaakte afspraken en gelet op de autonomie van de Nederlandse Antillen en de toekomstige landen Curaçao en Sint Maarten, blijven de begrotingsautoriteiten zelf verantwoordelijk voor de eigen begroting. Ook blijft het Antilliaanse stelsel van bestuurlijk toezicht intact. Wel kan de rijksministerraad beslissen om een bestuur een aanwijzing te geven om de begroting aan te passen aan artikel 15. In het kader van dit besluit kan de rijksministerraad dat alleen doen als eerst een procedure is doorlopen waarin het College financieel toezicht een adviserende en signalerende rol vervult.

Inwerkingtreding 10-12-2008. Het besluit vervalt 1-1-2011 of op een eerder bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.