Stb. 2009, 42 Facultatief Protocol inzet kinderen bij gewapende conflicten

Rijkswet van 18-12-2009, Stb. 2009, 42

Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten.

Dit Facultatief Protocol bevat onder meer de volgende verplichtingen: leden van de krijgsmacht met een leeftijd onder de 18 jaar mogen niet rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden; personen met een leeftijd onder de 18 jaar mogen niet gedwongen worden ingelijfd of opgenomen in de krijgsmacht; elke staat moet bij de bekrachtiging van het Facultatief Protocol een verklaring afleggen, aangevend wat de minimumleeftijd is waarop personen lid mogen worden van de krijgsmacht en welke maatregelen worden genomen om te verzekeren dat rekrutering onder de 18 jaar volstrekt vrijwillig is en bij de rekrutering onder de 18 jaar moeten ten minste de volgende zaken gewaarborgd worden: rekrutering is daadwerkelijk vrijwillig; rekrutering vindt plaats met volledige instemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers; de betreffende personen zijn volledig ingelicht over de plichten die gemoeid zijn met de militaire dienst.

Bij de totstandkoming van het Facultatief Protocol heeft een internationale discussie plaatsgevonden over de zogenoemde 'straight-18'-regeling. Dit houdt in dat de leeftijdgrens voor zowel de deelname aan gewapende conflicten als voor vrijwillige indiensttreding op 18 jaar wordt vastgesteld. De landen die een grote bijdrage leveren aan internationale crisisbeheersingsoperaties, dreigden echter af te zien van de ondertekening van het Protocol als deze regeling in het Protocol zou worden opgenomen. De 'straight-18'-regeling is dan uiteindelijk ook niet opgenomen in het Facultatief Protocol. Ook voor Nederland zou het hanteren van een 'straight-18'- regeling voor het ministerie van defensie onhaalbaar zijn, omdat werving onder schoolverlaters, waarvan zeventienjarigen een belangrijk deel uitmaken, onmisbaar is voor een goed bezette en adequaat functionerende krijgsmacht.

Inwerkingtreding 1-5-2009

.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.