Stb. 2006, 402 Externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming

Besluit van 25-8-2006, Stb. 2006, 402

Besluit van houdende regels ter zake van de behandeling van klachten over de raad voor de kinderbescherming door een externe klachtencommissie.

Dit besluit stelt regels omtrent de behandeling van klachten over gedragingen van medewerkers van de raad voor de kinderbescherming door een externe klachtencommissie. Aanpassing van de regeling is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de regelingen van het interne en externe klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht en de reorganisatie van de raad per 1 januari 2006. De nieuwe regeling sluit zoveel als mogelijk aan bij de huidige regeling voor klachtenbehandeling van de raad voor de kinderbescherming. De invoering van de interne klachtenregeling van hoofdstuk 9 Awb leidt ertoe dat een bestuursorgaan verplicht is klachten met toepassing van dit hoofdstuk te behandelen. Dit betekent dat een eigen klachtenregeling achterwege kan blijven, of dat bestaande klachtenregelingen kunnen worden ingetrokken dan wel aangepast dienen te worden voor zover zij regelen hetgeen reeds in de Awb is geregeld. Dit heeft tot gevolg, dat de (interne) regeling voor de behandeling van klachten door de raad zelf, zoals deze in het Besluit klachtbehandeling raad voor de kinderbescherming was opgenomen, kan vervallen.

Inwerkingtreding 20-9-2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.