Stb.512 2009, 512 Europese groepering voor territoriale samenwerking

Wet van 26-11-2009, Stb. 2009, 512

Wet tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210).

Om de obstakels die de territoriale samenwerking belemmeren uit de weg te ruimen, roept bovenstaande verordening een nieuw communautair samenwerkingsinstrument in het leven, op basis waarvan op het grondgebied van de Europese Gemeenschap samenwerkende groeperingen met rechtspersoonlijkheid kunnen worden opgericht, een 'Europese groepering voor territoriale samenwerking’ (EGTS).

Uit de preambule en de tekst van de EGTS-verordening blijkt dat een EGTS een facultatief instrument is. Decentrale overheden en andere publiekrechtelijke lichamen kunnen derhalve zelf beslissen om gebruik van te maken van een EGTS of van andere verdragsrechtelijke mogelijkheden, uiteraard binnen de kaders die de verordening respectievelijk andere verdragen stellen. De EGTS is primair bedoeld als instrument waarbinnen de lidstaten en lokale en regionale autoriteiten kunnen samenwerken ter uitvoering van communautaire programma’s binnen de doelstelling 'Europese territoriale samenwerking’.

Inwerkingtreding 9 december 2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.