Stb. 2005, 485 Europese executoriale titel

Wet van 29-9-2005, Stb. 2005, 485

Wet tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (Pb EU L 143).

De verordening vereenvoudigt de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen over niet betwiste geldvorderingen. Schuldeisers kunnen zo toewijzende beslissingen over hun niet-betwiste geldvorderingen snel en eenvoudig in een ander land ten uitvoer leggen. Dit gebeurt door hun de mogelijkheid te bieden een Europese executoriale titel (EET) te vragen aan de rechter die de beslissing over hun geldvordering heeft gegeven. Een EET wordt verleend in de vorm van een meertalig standaardformulier en is een bewijs van waarmerking van de beslissing als Europese executoriale titel. Met deze EET kan de schuldeiser de beslissing in elke andere lidstaat ten uitvoer leggen. Niet langer hoeft de schuldeiser in het land van tenuitvoerlegging een verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) te vragen. Zo moet een beslissing van een Nederlandse rechtbank waarvoor de Nederlandse rechter een EET heeft afgegeven, in Frankrijk ten uitvoer worden gelegd alsof het een beslissing van een Franse rechter betreft. Andersom moet de Nederlandse deurwaarder een als EET gewaarmerkte beslissing van een Franse rechter, hier in Nederland ten uitvoer leggen alsof het een Nederlandse beslissing betreft. Een Nederlands verlof tot tenuitvoerlegging is daarvoor niet nodig. Daarmee biedt de verordening voor beslissingen over niet-betwiste geldvorderingen een alternatief voor de exequaturprocedure van de EG-executieverordening Het vrij verkeer van die beslissingen binnen de Europese Unie wordt hierdoor gestimuleerd. De verordening past in het algemene streven naar afschaffing van het exequatur voor alle soorten vorderingen. De verordening is op 21 januari 2005 in werking getreden en wordt van toepassing op 21 oktober 2005. Zij is in al haar onderdelen verbindend en rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Ook voor alle nieuwe lidstaten zal de verordening rechtstreeks gelden omdat zij behoorde tot het acquis communautaire op de datum van toetreding van de tien nieuwe landen. De regeling in de verordening tot verstrekking van een Europese executoriale titel (EET) moet worden uitgewerkt in het interne recht van de lidstaten. Deze wet voorziet daarin.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 15-10-2005, Stb. 2005, 494

Inwerkingtreding

De Uitvoeringswet Europese executoriale titel (Stb. 2005, 485) is in werking getreden op 21 oktober 2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.