Stb. 2006, 425 Europese coöperatieve vennootschap: SCE

Wet van 14-9-2006, Stb. 2006, 425

Wet tot Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) Vanaf 18 augustus 2006 is aan het bestaande Europese economische samenwerkingsverband (EESV; 1989) en de Europese vennootschap (SE; 2004) een nieuwe loot toegevoegd: de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Een SCE, met een eigen supranationaal statuut, kan worden opgericht door natuurlijke personen en vennootschappen die onder het recht van verschillende lidstaten ressorteren. Ook kan een SCE worden gevormd via een grensoverschrijdende fusie tussen coöperaties uit minstens twee lidstaten, alsmede door omzetting van een nationale coöperatie met een vestiging of dochteronderneming in een andere lidstaat. De vrijheid van vestiging en de werking van de interne markt krijgen daarmee een nieuwe impuls. Tegelijkertijd openen zich nieuwe mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking voor het vanouds al internationaal georiënteerde coöperatieve Nederlandse bedrijfsleven. Ook voor Nederlandse coöperaties met veel leden in andere lidstaten zou de SCE een aantrekkelijke rechtsvorm kunnen zijn.

De SCE wordt in de MvT gekarakteriseerd als een rechtsvorm die tussen de Nederlandse coöperatie en de naamloze vennootschap instaat. De SCE is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, wat in Nederland kenmerken zijn van de naamloze en besloten vennootschap. De naamloze en de besloten vennootschap kennen echter geen coöperatieve elementen. De Nederlandse coöperatie is gebaseerd op de verenigingsvorm die geen aandelen en aandelenkapitaal kent. Een consequentie van deze kenmerken is dat de SCE een sui generisrechtsvorm is waarop, naast de bepalingen van de verordening en de richtlijn, zowel nationale bepalingen ten aanzien van coöperaties als ten aanzien van naamloze vennootschappen van toepassing kunnen zijn.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip (de verordening is rechtstreeks in werking getreden op 18-8-2006).

Inwerkingtredingsbesluit van 26-9-2006, Stb. 2006, 465

Inwerkingtreding

De Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap(Stb. 2006, 425) is in werking getreden op 13 oktober 2006.

Inwerkingtreding op 13 oktober 2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.