Stb. 2009, 232 Europese betalingsbevelprocedure

Wet van 29-5-2009, Stb. 2009, 232

Wet tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399).

De verordening bevat regels voor een uniforme Europese procedure tot verkrijging van een executoriale titel voor de incasso van een onbetwiste geldvordering voor grensoverschrijdende incassozaken. De verordening beoogt de inning van deze vorderingen te vereenvoudigen, te versnellen en goedkoper te maken.

Daartoe gaat de Europese betalingsbevelprocedure uit van het beginsel van de inversion du contentieux. In tegenstelling tot een gewone procedure op tegenspraak, wordt in een EBB-procedure al een Europees betalingsbevel uitgevaardigd voordat de verweerder is gehoord. De verweerder kan uitvoerbaarverklaring van het EBB uitsluitend voorkomen door indiening van een verweerschrift. Daarnaast maakt het gebruik van standaardformulieren met vooral 'gesloten velden' waardoor de EBB-procedure eenvoudig in gebruik is. De schuldeiser kan een EBB rechtstreeks in een andere lidstaat ten uitvoer leggen, zonder hiervoor een waarmerking als Europese executoriale titel (in de lidstaat waar het betalingsbevel is uitgevaardigd) of een exequatur (in de lidstaat van tenuitvoerlegging) te hoeven vragen. De bij de verordening vastgestelde procedure staat naast de procedures uit het nationale recht. Het betreft een aanvullend en facultatief instrument voor de eiser, die gebruik kan blijven maken van de procedures uit het nationale recht. Voor Nederland betekent dit dat de schuldeiser in een grensoverschrijdend geval kan kiezen tussen de Europese betalingsbevelprocedure en de Nederlandse dagvaardings- of verzoekschriftprocedure, afhankelijk van het onderwerp van zijn vordering. De verordening is in werking getreden op 31 december 2006 en op 12 december 2008 van toepassing geworden. De verordening geldt in burgerlijke en handelszaken, onder uitsluiting van een aantal specifieke gebieden waaronder belastingzaken en administratieve zaken, faillissement en sociale zekerheid. Voorwaarde voor verkrijging van een EBB is dat de vordering binnen het toepassingsgebied van de verordening valt en dat zij opeisbaar is op het moment van indiening van het verzoek.

Inwerkingtreding 10-6-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.