Stb. 2007, 405 Europees luchtruim

Wet van 27-9-2007, Stb. 2007, 405

Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Het Europeesrechtelijke bouwwerk dat strekt tot het tot stand brengen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim is in hoofdlijnen neergelegd in vier verordeningen van het Europese Parlement en de Raad, nl. de kaderverordening (een summier raamwerk voor de regeling van het Europees luchtruim), de luchtruimteverordening, de luchtnavigatiedienstenverordening en de interoperabiliteitsverordening. Het pakket is nog maar de eerste stap naar een gemeenschappelijk Europees luchtruim. De wet implementeert de vier tot stand gekomen verordeningen. Ingevolge het EG-verdrag zijn verordeningen voor de lidstaten verbindend in al hun onderdelen en zijn zij rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat. Nationaal moeten die voorschriften in nationale wetgeving worden opgenomen die de volledige werking van de verordening verzekeren. Dit betekent tevens dat nationale wetgeving die in strijd is met de verordeningen moet worden aangepast.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 13-5-2008, Stb. 2008, 175

Inwerkingtreding

Met ingang van 28 mei 2008 treedt in werking de wet van 27 september 2007 tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Stb. 2007, 405).

Het Europeesrechtelijke bouwwerk dat strekt tot het tot stand brengen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim is in hoofdlijnen neergelegd in vier verordeningen van het Europese Parlement en de Raad, nl. de kaderverordening (een summier raamwerk voor de regeling van het Europees luchtruim), de luchtruimteverordening, de luchtnavigatiedienstenverordening en de interoperabiliteitsverordening. Het pakket is nog maar de eerste stap naar een gemeenschappelijk Europees luchtruim. De wet implementeert de vier tot stand gekomen verordeningen. Ingevolge het EG-verdrag zijn verordeningen voor de lidstaten verbindend in al hun onderdelen en zijn zij rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat. Nationaal moeten die voorschriften in nationale wetgeving worden opgenomen die de volledige werking van de verordening verzekeren. Dit betekent tevens dat nationale wetgeving die in strijd is met de verordeningen moet worden aangepast.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.