Stb. 2009, 190 Erkenning en tenuitvoerlegging confiscaties

Besluit van 16-4-2009, Stb. 2009, 190

Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie.

Dit besluit wijzigt het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties (het uitvoeringsbesluit). Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan artikelen van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008. Met de wet is het kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) geïmplementeerd. Het kaderbesluit beoogt de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten op het terrein van de tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen te versnellen en te vereenvoudigen. Een onherroepelijke beslissing tot confiscatie, genomen door een rechter in de ene lidstaat dient zonder uitgebreide toetsing te worden erkend en ten uitvoer gelegd in de lidstaat waar de veroordeelde zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft, beschikt over inkomen of vermogen, dan wel waar het voorwerp, waarop de beslissing tot confiscatie ziet, zich bevindt. De beslissing tot confiscatie wordt door de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat, vergezeld van een certificaat toegezonden aan de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat. In dit certificaat zijn gegevens opgenomen die van belang zijn voor de tenuitvoerlegging van de beslissing. Het model voor dit certificaat lijkt op het model dat reeds wordt gebruikt bij de erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke sancties. Echter, omdat voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie ook andere gegevens nodig zijn, is er een apart model vastgesteld. Dit model is in dit uitvoeringsbesluit opgenomen.

Inwerkingtreding tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wet wederzijdse erkenning van beslissingen tot confiscatie (Stb. 2009, 124)

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.