Stb. 2008, 22 Emissieregister voor verontreinigde stoffen

Wet van 20-12-2007, 813 Stb. 2008, 22

Wet tot goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigde stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95).

Het PRTR-protocol dat bij deze wet goedgekeurd wordt, bevat minimumeisen voor het instellen van een nationaal register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen. Onder de overbrenging van verontreinigende stoffen wordt verstaan de overbrenging van verontreinigende stoffen in afvalwater en de overbrenging van afvalstoffen van het terrein van de inrichting naar elders. Op grond van de EG-verordening PRTR wordt tevens een Europees register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen geïntroduceerd. Het protocol en de EG-verordening bevatten rapportageverplichtingen voor inrichtingen en inhoudelijke eisen met betrekking tot de kwaliteit van de informatie. Het gaat om informatie over emissies en afvalstromen van grote inrichtingen. De - rechtstreeks werkende - rapportageverplichtingen uit de EG-verordening worden door Nederland gebruikt ter invulling van de voor de inrichtingen geldende rapportageverplichtingen uit het protocol, zodat Nederland op dat punt zelf geen extra voorzieningen meer hoeft te treffen.

Inwerkingtreding 31-1-2008.

Kamerstukken:

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.