Embryowet

Wet van 20-6-2002, Stb. 2002, 338 en inwerkingtredingsbesluit van 4-7-2002, Stb. 2002, 338

Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's

De wet maakt het onder strikte voorwaarden mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen met embryo's die overblijven na een reageerbuisbevruchting. Aan het gebruik van geslachtscellen en embryo's worden voorwaarden worden gesteld. Het kloneren van mensen, geslachtskeuze en het tot stand brengen van mens-diercombinaties wordt verboden. Ook is het in ieder geval de komende vijf jaar verboden om het erfelijk materiaal van geslachtscellen of embryo's te wijzigen.

Geslachtscellen en embryo's die niet langer voor de eigen zwangerschap worden gebruikt (bijvoorbeeld na IVF), mogen ter beschikking worden gesteld voor donatie, het in kweek brengen van embryonale stamcellen of voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij geldt steeds als voorwaarde dat toestemming is verkregen van degenen van wie de geslachtscellen afkomstig zijn of van degenen voor wie het embryo oorspronkelijk bestemd was.

Daarnaast zijn voorwaarden opgenomen voor het wetenschappelijk onderzoek. Het moet zeker zijn dat de kennis die het onderzoek zal opleveren belangrijk is voor de geneeskunde en dat er geen alternatieve onderzoeksmethode is. Bovendien moet de landelijke ethische toetsingscommissie, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, tevoren haar goedkeuring geven aan het onderzoek, anders gaat het niet door.

Uit respect voor het menselijk leven wordt het speciaal tot stand brengen van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek verboden. Dit algehele verbod kan op den duur vervallen, als de mogelijkheid zou ontstaan om langs deze weg tot genezing van ernstige ziekten zoals Parkinson en Alzheimer te komen en op grond daarvan een nieuwe morele afweging zou worden gemaakt.

Inwerkingtreding 1-9-2002.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.