Stb. 2008, 552 Elektronische bekendmaking verdragen

Wet van 27-11-2008, Stb. 2008, 552

Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm.

De officiële bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties in het Tractatenblad wordt langs elektronische weg voorgeschreven. De rijkswet hangt samen met de wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur e.d. (Stb. 2008, 551, TK. 31 084). Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 12 juni 2009, Stb. 2009, 275

Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm (Stb. 2008, 552).

Artikel I, onderdeel A en onderdeel B, wat betreft artikel 16a en artikel 16b, van de rijkswet van 27 november 2008, tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm, treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.