Sgb. 2009, 235 Elektronische adressen derde-beslagenen

Besluit van 2 juni 2009, Stb.2009, 235

Besluit houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag Ingevolge artikel 475, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden bij algemene maatregel van bestuur regels gegeven aangaande de registratie van elektronische adressen van derde-beslagenen. Wanneer een derde aan een door de Minister van Justitie aangewezen organisatie een elektronisch adres heeft opgegeven waaraan kan worden betekend, kan aan deze derde het beslagexploot elektronisch worden gelaten. De regels aangaande de registratie kunnen betrekking hebben op de wijze van opgave, wijziging, afmelding en doorhaling van een elektronisch adres en de gevolgen ervan. Naast het elektronisch betekenen aan het elektronisch adres blijft het mogelijk om op conventionele wijze te betekenen aan de woonplaats.

Het voornemen is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) aan te wijzen als organisatie aan wie door een derde een elektronisch adres kan worden opgegeven. Het besluit tot aanwijzing van een organisatie zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. De derde die een mogelijk beslag op een elektronisch adres wenst te ontvangen, dient een elektronisch adres op te geven aan een door de Minister van Justitie aangewezen organisatie (de KBvG). Deze organisatie dient er zorg voor te dragen dat de deurwaarders op de hoogte worden gesteld aan wie zij elektronisch exploot kunnen laten. Het is de bedoeling dat de KBvG een register houdt van derden aan wie elektronisch een derdenbeslagexploot kan worden betekend. Dit register zal te raadplegen zijn op de site van de KBvG (www.kbvg.nl).

Inwerkingtreding tegelijk met Stb. 2008, 435(1 juli 2009)

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.