Stb. 2007, 410 Duurzame energieproducten

Besluit van 16-10-2007, Stb. 2007, 410

Besluit met regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en elektriciteit opgewekt door middel van warmtekrachtkoppeling.

In dit besluit wordt de grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling nader uitgewerkt. De basis van het besluit wordt gevormd door artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies. Uitgangspunt is dat de strekking van de subsidieregels die voorheen in de Elektriciteitswet 1998 waren opgenomen, voor een belangrijk deel wordt behouden. Aanvullend wordt tevens de mogelijkheid geopend om voor de productie van gas op basis van hernieuwbare energiebronnen subsidie te vertrekken. Daarnaast zijn de subsidieregels op basis van de recente ervaringen met de subsidieregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP), de tussenevaluatie van de MEP en het recente rapport van de Algemene Rekenkamer over de MEP op een aantal belangrijke punten aangepast. Het besluit regelt specifiek de subsidieverstrekking voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, voor de productie van hernieuwbaar gas en voor de productie van elektriciteit met behulp van warmtekrachtkoppeling.

De MEP was tot 1 januari 2007 open-einde regeling. Het besluit voorziet in een gesloten, beter beheersbaar systeem, waarbij de Minister van Economische Zaken jaarlijks bij ministeriële regeling een maximum budget vaststelt voor de verstrekking van nieuwe subsidies. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorieën productie-installaties, waarbij milieukwaliteit, duurzaamheid, een evenwichtige ontwikkeling van de verschillende energiebronnen en innovatie belangrijke uitgangspunten zijn.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.