Stb. 2008, 288 Douanebesluit

Besluit van 5-7-2008, Stb. 2008, 288

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Algemene Douanewet.

Het Algemeen douanebesluit (Stb. 2008, 111) maakt deel uit van de algehele herziening van de nationale douanewetgeving die is ingezet met de Algemene douanewet. Regeling vinden onder meer uitwerkingen van internationaal recht, te weten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83), de Douaneovereenkomst inzake het internationaal vervoer van goederen onder dekking van Carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 1976, 184) en de uitvoering van bindende besluiten van de Europese Unie en dwingende bepalingen uit overeenkomsten die zijn gesloten door de Europese Gemeenschappen. Voorts worden regels gegeven met betrekking tot de invoer en de uitvoer van landbouwproducten en worden enkele delegatiebepalingen gegeven. Daarnaast worden: de kosten benoemd die doorberekend kunnen worden aan belanghebbende; nadere regels gegeven met betrekking tot de lijfsvisitatie; nadere regels gegeven met betrekking tot het gebruik van geweld tegen goederen en personen in het kader van de controle en de veiligheidsfouillering; regels gesteld met betrekking tot (voorgenomen) wijzigingen in door vergunninghouders gevoerde administraties. Het geheel aan regels wordt gecompleteerd met bepalingen ter zake van bestuurlijke boeten en strafrecht.

Inwerkingtreding op 1-8-2008 tegelijk met de nieuwe Douanewet.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.