Stb. 2007, 512 DNA-onderzoek in strafzaken

Besluit van 10-12-2007, Stb. 2007, 512

Besluit tot wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

De belangrijkste wijziging behelst de mogelijkheid voor de nationale contactpunten van de staten die partij zijn bij het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag tot het verkrijgen van rechtstreekse toegang tot de Nederlandse DNA-databank. Verder heeft het besluit tot doel de artikelen 1 en 16 van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken te wijzigen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening (Stb. 2006, 330). Met een veroordeling die in kracht van gewijsde is gedaan wordt gelijkgesteld een strafbeschikking die onherroepelijk is geworden. In de derde plaats heeft dit besluit tot doel ervoor te zorgen dat het Nederlands Forensisch Instituut de zelfstandige bevoegdheid heeft om DNA-onderzoeken uit te besteden aan een laboratorium van een ander instituut, indien dat vanuit capacitaire overwegingen van belang is.

Inwerkingtreding op verschillende tijdstippen, deels op 1-1-2008.

Besluit van 10-12-2007, Stb. 2007, 513

Besluit van 10 december 2007, houdende wijziging van de opsomming van de gewelds- en zedenmisdrijven waarop de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van toepassing is.

Als enig artikel bevat het besluit een opsomming van de misdrijven waarvoor de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden met ingang van 1 januari 2008 zal gelden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.