Stb. 2006, 220 DNA-onderzoek bij veroordeelden

Besluit van 26 april 2006, Stb. 2006, 220

Besluit van 26 april 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en het besluit van 5 april 2006, houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (Stb. 2006, 190).

Bij artikel I, onder D, onderdeel 2, van het besluit tot wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (Stb. 2006, 190) is aan de opsomming van de gewelds- en zedenmisdrijven, die is opgenomen in artikel 14, zesde lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken een aantal misdrijven toegevoegd en geschrapt. Deze wijzigingen zijn ook van invloed op de opsomming van de gewelds- en zedenmisdrijven die in het Besluit tot inwerkingtreding van 12 januari 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Stb. 2005, 18), zijn opgenomen. Beide opsommingen dienen namelijk gelijkluidend te zijn. Daarom heeft artikel 1 van het onderhavige besluit tot doel de in het inwerkingtredingsbesluit van 12 januari 2005 opgenomen opsomming van misdrijven inhoudelijk gelijk te maken aan de aangepaste opsomming in artikel 14, zesde lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. Verder strekt het onderhavige besluit ertoe dat zowel het besluit tot wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken als de aangepaste opsomming van gewelds- en zedenmisdrijven in het inwerkingtredingsbesluit van 12 januari 2005, met ingang van 15 mei 2006 in werking treden.

Inwerkingtreding 15 mei 2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.