Stb. 2006, 42 Dieren die mogen worden bestreden

Besluit van 26-1-2006, Stb. 2006, 42

Besluit tot wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in verband met de hernieuwde vaststelling van bijlagen 1 en 2 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren.

Het Besluit beheer en schadebestrijding dieren bevat landelijke en provinciale vrijstellingslijsten die gedurende twee jaren geldig zijn. De lijsten zijn voor het laatst vastgesteld op 1 april 2004 en dit besluit stelt de lijsten opnieuw vast met ingang van 1 april 2006. De vrijstellingslijsten geven aan welke dieren niet in hun voortbestaan worden bedreigd. Grondgebruikers mogen deze dieren verjagen, vangen of doden als zij schade toebrengen. De lijsten zijn enigszins gewijzigd. Aan de landelijke vrijstellingslijst zijn de Canadese gans en de vos toegevoegd. Omdat de vos een serieuze bedreiging vormt voor de stand van de grutto, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tegen het advies van het Faunafonds in de vos op de lijst geplaatst. De mol is geschrapt van de lijst. De mol komt samen met de bosmuis en de veldmuis te vallen onder art. 16 e Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Deze drie dieren mogen bestreden worden als ze zich in of op gebouwen en erven bevinden. Aan de provinciale vrijstellingslijst zijn de woelrat en de fazant toegevoegd.

Inwerkingtreding 1-4-2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.