Stb. 2009, 277 Depositogarantiestelsel

Besluit van 11-6-2009, Stb. 2009, 277

Besluit tot wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, tot uitvoering van richtlijn nr. 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft (PbEU L 68).

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht in de regeling van het depositogarantiestelsel om uitvoering te geven aan een recente EU-richtlijn. Het betreft in het bijzonder de invoering van de verplichting voor banken om mee te delen dat, in voorkomend geval, een bepaalde vordering niet voor voldoening ingevolge het depositogarantiestelsel in aanmerking komt, en de invoering van de verplichting voor de Nederlandsche Bank NV (DNB) om samen te werken met de uitvoerder van een depositogarantiestelsel in een andere lidstaat. Daarnaast wordt de vaststelling van de maximale vergoeding van € 100.000 definitief geformaliseerd. De belangrijkste wijzigingen van de DGS-richtlijn betreffen de maximumvergoeding en de termijn waarbinnen deze moet zijn uitgekeerd. De maximumvergoeding was op grond van de oorspronkelijke DGS-richtlijn minimaal een bedrag van € 20.000. Dit bedrag wordt als volgt verhoogd. Vanaf 30 juni 2009 moet de dekking minimaal € 50.000 bedragen. Dit is, net als voorheen, een minimumharmonisatie; lidstaten mogen een hoger maximumbedrag vaststellen. Uiterlijk op 31 december 2010 zorgen de lidstaten ervoor dat de maximale dekking € 100.000 is, met dien verstande dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorstel zal doen voor wijziging van dit bedrag, indien zij tot de conclusie komt dat deze verhoging en deze harmonisatie niet zijn aangewezen en niet voor alle lidstaten financieel haalbaar zijn. Het thans in de wijzigingsrichtlijn opgenomen bedrag van € 100.000 is een geharmoniseerd maximumbedrag; het staat lidstaten niet vrij een hoger maximumbedrag vast te stellen.

Inwerkingtreding 3-7-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.