Stb. 2008, 213 Consumentenbescherming bij gebruik telefoonnummers met hoge tarieven

Besluit van 5-6-2008, gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 17-2-2007 en het besluit van 2-4-2008, Stb. 2008, 213

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 158) en van een aantal artikelen van het besluit houdende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het stellen van nadere regels aan het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 119).

De wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 2007, 158) en het besluit van 2 april 2008, houdende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het stellen van nadere regels aan het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 2008, 119) bevatten regels voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en nummergebruikers ter bescherming van de consument. Deze wet en het genoemde besluit kunnen thans in werking treden, met uitzondering van de onderdelen (artikel I, onderdeel L, van de wet, en artikel I, onderdeel C, van het besluit) die betrekking hebben op de beslechting door een door de Minister van Justitie erkende geschillencommissie van geschillen tussen consumenten en nummergebruikers. Dit hangt samen met het feit dat thans nog niet bekend is op welk tijdstip een geschillencommissie waarbij nummergebruikers zich uit hoofde van het nieuwe artikel 12.1, tweede lid van de wet zouden moeten aansluiten, operationeel zal zijn. De onderdelen die een relatie hebben met de bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken (artikel I, onderdeel C van de wet, en artikel I, onderdeel F, artikel 3.6b, van het besluit) die onderwerp zijn van het voorstel van wet tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (Kamerstukken I 2007/2008, 30 928), welk wetsvoorstel nog niet tot wet is verheven en in werking is getreden, treden in werking op het tijdstip dat de artikelen 193c en 193d van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in werking treden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.