Stb. 2007, 158 Consumentenbescherming bij gebruik telefoonnummers met hoge tarieven

Wet van 17-2-2007, Stb. 2007, 158

Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument.

De Telecommunicatiewet, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en de Wet op de economische delicten zijn gewijzigd met als voornaamste doel het versterken van consumentenbescherming bij het gebruik van nummers met hoge tarieven.

De laatste jaren zijn er naast vaste ook mobiele netwerken aangelegd en is het aantal mogelijke diensten, waaronder internetdiensten, via mobiele telefoontoestellen sterk toegenomen. Ook is naast de bekende geografische nummers een aantal nieuwe nummercategorieën geïntroduceerd waarmee andere diensten worden aangeboden dan de traditionele spraaktelefonie. Deze ontwikkeling is terug te zien in het Nummerplan telefonie- en ISDN-diensten dat in de afgelopen tien jaar vele malen is gewijzigd. Tot nu toe voorziet de wet niet in tarifering van deze diensten. Voor iedere nummerreeks, maar ook binnen een nummerreeks, kunnen verschillende tarieven voor de diensten die met die nummers worden aangeboden bij de consument in rekening worden gebracht. De hoogte varieert in de praktijk van een paar cent tot meer dan een euro per minuut of per gesprek. Voor de consument is het echter van belang om goed geïnformeerd te zijn over het nummer zelf en de kosten die gemoeid zijn met het bellen naar dat nummer (nummertransparantie). Daarom wordt er met deze regeling voor gekozen om het stelsel van zelfregulering ex artikel 4.11 van de Telecommunicatiewet te verlaten en om regels over nummer- en tarieftransparantie bij of krachtens de wet vast te stellen. Het toezicht zal worden uitgeoefend door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Daarnaast wordt voorzien in een laagdrempelige geschillenbeslechting door te bepalen dat nummergebruikers zich moeten aansluiten bij een door de Minister van Justitie erkende geschillencommissie.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 27-8-2007, Stb. 2007, 315

Inwerkingtreding

Een aantal onderdelen van de wet 17 februari 2007 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 2007, 158) treedt in werking met ingang van 12 september 2007.

Met deze regeling is er voor gekozen om het stelsel van zelfregulering ex artikel 4.11 van de Telecommunicatiewet te verlaten en om regels over nummer- en tarieftransparantie bij of krachtens de wet vast te stellen. Het toezicht zal worden uitgeoefend door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Daarnaast wordt voorzien in een laagdrempelige geschillenbeslechting door te bepalen dat nummergebruikers zich moeten aansluiten bij een door de Minister van Justitie erkende geschillencommissie.

Inwerkingtredingsbesluit van 18-6-2009, Stb. 2009, 261

Inwerkingtreding

Besluit houdende vaststelling van de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L, van de wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 2007, 158) en van artikel I, onderdeel C, van het besluit van 2 april 2008, houdende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het stellen van nadere regels aan het gebruik van nummers ter bescherming van de consument (Stb. 2009, 119).

Deze wet en dit besluit bevatten regels voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en nummergebruikers ter bescherming van de consument. Een aantal onderdelen van de wet traden reeds op 12 september 2007 in werking Artikel I, onderdeel L, van de wet en artikel I, onderdeel C, van het besluit, die betrekking hebben op de beslechting door een door de Minister van Justitie erkende geschillencommissie van geschillen tussen consumenten en nummergebruikers zijn eerder niet in werking getreden door de omstandigheid dat er geen geschillencommissie was die aan die eisen voldeed. Deze onderdelen kunnen per 1 Juli 2009 in werking treden omdat vanaf dat tijdstip een geschillencommissie operationeel is die aan die eisen voldoet.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.