Stb. 2008, 546 Consumentenbescherming bij complex financieel product of hypothecair krediet

Besluit van 9-12-2008, Stb. 2008, 546

Besluit tot wijziging van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft met het oog op harmonisatie van voor aanbieders en bemiddelaars geldende regels inzake provisies en het Besluit boetes Wft.

Er zijn nieuwe bepalingen geïntroduceerd die de consument beter beogen te beschermen indien hij een complex product of een hypothecair krediet wil aanschaffen. In de eerste plaats is op aanbieders en het intermediair een inhoudelijke norm van toepassing als zij in het kader van de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten provisies betalen dan wel in ontvangst nemen. In de tweede plaats wordt er voor het intermediair een dienstverleningsdocument verplicht gesteld dat de consument beoogt beter inzicht te geven in de verschillende wijzen van beloning die een tussenpersoon hanteert. Zowel de tussenpersoon als de aanbieder dienen transparant te zijn over de beloning respectievelijk de kosten die aan de consument in het kader van de distributie in rekening worden gebracht. De balansregel die van toepassing is op de wijze van betaling van provisie is verduidelijkt. Daarbij zijn ook effectenhypotheken onder de reikwijdte van de balansregel gebracht. De reikwijdte van de terugboekregeling geldt nu ook voor alle overeenkomsten inzake hypothecair krediet. Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om regels die gelden voor het maken van kredietreclame aan te scherpen en de reikwijdte van de accountantscontrole op de vermogensscheiding van beleggingsondernemingen te verduidelijken. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.