Stb. 2004, 334 Conflictenrecht geregistreerd partnerschap

Wet van 6-7-2004, Stb. 2004, 334

Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap.

De regeling bevat enkele bepalingen over de vraag welk recht van toepassing is op het geregistreerd partnerschap in internationale gevallen. Het wetsvoorstel is in belangrijke mate gebaseerd op een advies met voorontwerp van wet dat is opgesteld door de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht van 8-5-1998, (o.m. gepubliceerd in FJR, juni 1998, p. 146 en in WPNR, 6403 (2000) p. 375 en op de site van Justitie). In de regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de conflictenregels die gelden voor het huwelijk.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 30-11-2004, Stb. 2004, 621

Inwerkingtreding

De Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, Stb. 2004, 334), is in werking getreden met ingang van 1 januari 2005.

De wet geeft bepalingen voor geregistreerde partnerschappen met een internationaal aspect.

Zo bepaalt de wet dat het Nederlandse recht van toepassing is op de voorwaarden waaraan twee personen in een internationale situatie - bijvoorbeeld als één van hen of beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft c.q. hebben- moeten voldoen om in Nederland een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Opgenomen is ook een regeling voor de erkenning van een buitenlands geregistreerd partnerschap in Nederland en het recht dat van toepassing is op verschillende rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap, zoals bijvoorbeeld het partnerschapsvermogensregime en pensioenverevening. Op de beëindiging bij wederzijds goedvinden of de ontbinding van een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland is het Nederlandse recht van toepassing. Is het geregistreerd partnerschap in het buitenland aangegaan dan kunnen partners desgewenst kiezen voor toepassing van het recht van de staat waar het partnerschap is aangegaan. Een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap wordt, onder bepaalde voorwaarden, in Nederland erkend. De wet is van toepassing op geregistreerde partnerschappen die op of na 1 januari 2005 zijn aangegaan. Zoveel mogelijk is aansluiting gezocht bij de bestaande regelingen voor het conflictenrecht ter zake van de gevolgen van het huwelijk. De wet is in overeenstemming met een voorontwerp dat in 1998 door de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht werd opgesteld en waarop de praktijk zich tot dusver heeft gericht.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.