Stb. 2009, 246 Collegegeldverhoging

Wet van 23-4-2009, Stb. 2009, 246 en Inwerkingtredingsbesluit van 8-6-2009, Stb. 2009, 247

Wet tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden. Het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.43, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), wordt geleidelijk verhoogd met tien stappen van € 22 per jaar. Daartegenover staan aanpassingen in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000). Als flankerend beleid bij deze collegegeldverhoging wordt de aanvullende beurs eveneens met tien stappen van € 22 per jaar verhoogd en worden de terugbetalingsvoorwaarden bij studieleningen vereenvoudigd en versoepeld. Hiermee blijft de financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs gewaarborgd. Inwerkingtreding op verschillende tijdstippen tussen 1-8-2009 en 1-1-2012 voor verschillende onderdelen. Het loslaten van de leeftijdsgrens treedt bij de aanvang van het komende studiejaar in werking.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.