Stb. 2009, 252 Biometrische gegevens in paspoort

Wet van 11-6-2009, Stb. 2009, 252 en inwerkingtredingsbesluit van 12-6-2009, Stb. 2009, 253

Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie.

De wet bevat o.m. een aantal wijzigingen om de Paspoortwet in lijn te brengen met de Europese Verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. Op basis van deze rechtstreeks werkende EU-verordening is - nu de afgifte van reisdocumenten in verband met de nauwe samenhang daarvan met de buitenlandse betrekkingen ingevolge het Statuut voor het Koninkrijk als een Koninkrijksaangelegenheid wordt beschouwd - het Koninkrijk verplicht reisdocumenten uit te geven, die voorzien zijn van een chip, waarin de gezichtsopname en twee vingerafdrukken van de houder zijn opgenomen. De invoering van deze reisdocumenten kan zonder wijziging van de bestaande Paspoortwet worden gerealiseerd door een aanpassing van het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen model van de Nederlandse reisdocumenten. Aangezien echter één van de in het reisdocument op te nemen biometrische gegevens, te weten de vingerafdruk, nieuw is en het andere biometrische gegeven in de EU-verordening als gezichtopname wordt aangeduid moet de Paspoortwet toch aangepast worden.

Gedeeltelijke inwerkingtreding (o.a. dat een reisdocument voorzien moet zijn van twee vingerafdrukken) op 28 juni 2009. De rest op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.