Stb. 2008, 218 Bijzondere voorwaarden voorwaardelijke invrijheidstelling

Besluit van 12-6-2008, Stb. 2008, 218

Wet houdende regels inzake de beslissing over de voorwaarden en het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke invrijheidstelling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling).

Dit besluit bevat regels over de totstandkoming van de beslissing over het stellen, aanvullen, wijzigen en opheffen van bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) en over het toezicht op de naleving van de (bijzondere) voorwaarden door de reclassering. Het openbaar ministerie beslist over het stellen van bijzondere voorwaarden. Bij de totstandkoming van deze beslissing wordt het openbaar ministerie geadviseerd door de directeur van de inrichting, waar de veroordeelde staat ingeschreven, én door de reclassering. Indien het opleggen van bijzondere voorwaarden aangewezen wordt geacht, beslist het openbaar ministerie tevens of door de reclassering toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van de voorwaarden. Ook kan het openbaar ministerie bepalen dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon onder elektronisch toezicht wordt gesteld.

Bij brief van 12 juli 2007 (Kamerstukken II 2006-2007, 29 270, nr. 14) heeft de staatssecretaris van Justitie aangegeven dat het reclasseringstoezicht gedifferentieerd zal worden naar een aantal nader omschreven uitvoeringsvarianten. De vormgeving van het toezicht wordt dan afgestemd op het risico dat de voorwaarden zullen worden overtreden en daarmee ook op het risico van recidive. Inwerkingtreding op het tijdstip waarop de wet van 6 december 2007 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling (Stb. 500) in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.