Stb. 2007, 355 Bestuursdwang tegen niet-gedoogde cannabisverkooppunten

Wet van 27-9-2007, Stb. 2007, 355

Wet tot wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen of lokalen behorende erven.

Veel gemeenten, met name in de grensregio’s, worden geconfronteerd met systematische handel in cannabis en ook harddrugs buiten coffeeshops om, dus vanuit woningen of andere lokalen. Dit gaat vaak, maar niet altijd gepaard met overlast voor de omgeving. Bestuursdwang op grond van art. 174a Gemeentewet is vaak ontoereikend om aan dergelijke situaties een einde te maken, omdat het lastig is steeds de noodzaak van verstoring van de openbare orde aan te tonen. Deze wijziging van de Opiumwet neemt deze moeilijkheid weg.

Bestuursdwang ingesteld op grond van art. 13b Opiumwet tegen illegale verkoop vanuit wél voor het publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven, voldoet aan de verwachtingen. Dit optreden vindt plaats op grond van het enkele feit dat de Opiumwet is overtreden. De werking van art. 13b wordt uitgebreid tot woningen, lokalen en erven die niet voor het publiek toegankelijk zijn. In dat geval kan de burgemeester bestuursdwang inzetten tegen alle illegale verkooppunten wegens overtreding van de Opiumwet, verstoring van de openbare orde hoeft dan niet meer aangetoond te worden.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 16-10-2007, Stb. 2007, 392

Inwerkingtreding

De wet van 27 september 2007 (Stb. 2007, 355) tot wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen of lokalen behorende erven is in werking getreden op 1 november 2007.

Gemeenten kunnen voortaan woningen van waaruit drugs worden verkocht eenvoudiger sluiten. Niet langer is verstoring van de openbare orde vereist. De verruiming van de sluitingsmogelijkheid van illegale verkooppunten richt zich vooral op woningen die als verkooppunt worden gebruikt.

De maatregel past niet alleen in het streven om de handhaving van het cannabisbeleid aan te scherpen, maar komt ook tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de VNG en gemeenten om effectiever te kunnen optreden tegen illegale verkooppunten. In de praktijk blijkt dat de handelaren in drugs de mazen van de wet weten te vinden en de illegale verkoop van drugs zo inrichten dat er geen of nauwelijks meer sprake is van verstoring van de openbare orde. Zij kopen daarom vrijstaande panden zonder buren en wekken soms de schijn te verhuren. Ook wordt klanten geadviseerd niet met draaiende motor te stoppen om overlast te vermijden of de drugs elders te gebruiken. Bedreiging of intimidatie van omwonenden komt eveneens voor. Dit maakt het voor gemeenten erg lastig een dossier op te bouwen dat voldoende bewijs voor de openbare orde verstoring oplevert. Om kans te maken bij de rechter moet het een aantal overlastmeldingen bevatten, alsmede sfeerrapportages en processen-verbaal van drugsklanten.

Veel gemeenten ervaren dit als een belangrijk knelpunt in hun aanpak van illegale drugshandel. Vooral in de grensregio’s wordt vaker cannabis verkocht buiten de coffeeshops om, zonder verstoring van de openbare orde. Om het probleem bij de aanpak van illegale verkooppunten te verhelpen, krijgt de burgemeester de bevoegdheid om nu alle panden te sluiten als een overtreding van de Opiumwet is vastgesteld. Voor sluiting van woningen is dus niet langer verstoring van de openbare orde nodig.

Een dergelijke aanpak moet onderdeel zijn van het door gemeenten te voeren beleid waarin duidelijk en kenbaar is aangegeven hoe illegale verkooppunten worden aangepakt en dat daarover afspraken zijn gemaakt in de lokale driehoek.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.