Stb. 2004, 16 Bestedingsvrijheid scholen

Wet van 17-12-2003, Stb. 2004, 16

Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Door de wijziging wordt de bestedingsvrijheid van scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, en het voortgezet onderwijs vergroot om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Er worden twee maatregelen ingevoerd.In de eerste plaats worden bestaande budgetten voor onder meer management, personeelsbeleid en nascholing, samengevoegd tot één schoolbudget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, dat scholen naar eigen inzicht mogen besteden. In de tweede plaats kan een beperkt aantal scholen in het primair onderwijs en in het speciaal onderwijs gedurende vier jaar deelnemen aan een experiment met lumpsumfinanciering voor de personeels- en exploitatiekosten. De minister streeft hierbij naar een evenwichtige spreiding van de deelnemers over grote en kleine organisaties, openbare en bijzondere scholen, en over de verschillende regio's. De minister stelt voor elk deelnemend schoolbestuur een afzonderlijk ontwerpbesluit op dat de bekostigingsbepalingen in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra vervangt. Deze bepalingen kunnen voor elk bestuur verschillen. Het doel van de regeling is het ontwikkelen en toetsen van regelgeving voor lumpsumfinanciering. Inwerkingtreding op 23-1-2004 met uitzonderingen en voor sommige onderdelen terugwerkende kracht.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.